Dobrowolne poddanie się karze – czy warto?

Kodeks postępowania karnego przewiduje dwie możliwości dobrowolnego poddania się represji karnej. Pierwsza z nich opisana jest dyspozycją art. 335  § 1 k.p.k. i daje możliwość poddania się karze już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,  postawa oskarżonego wskazuje, […]

Read more