Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych

Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na niniejszej witrynie internetowej zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon stara się umieszczać w niniejszej witrynie materiały dotyczące dziedzin prawa, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Ochrona prywatności

 • Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon jako administrator danych osobowych

Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi. W zakresie, w jakim Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 • wykonania usługi prawnej,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od Kancelarii Adwokackiej Mileny Ewy Makarskiej – Szalon dalszych informacji.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres milena.makarska@gmail.com . Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Ograniczenie udostępniania informacji

Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 • Okresy przechowywania danych

Kancelaria Adwokacka Mileny Ewy Makarskiej – Szalon przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Copyright

Kancelaria Adwokacka Milena Ewa Makarska – Szalon jest właścicielem witryny www.adwokatmakarska-szalon.pl.